ETTEVÕTTEST

R&A VARAD OÜ pakub Teie korterelamule või ärihoonele professionaalset ja kliendisõbralikku kinnisvarahaldus- ning hooldusteenust. Samuti pakume maakler- ja remonditeenust.

Meil on kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid, misläbi suudame tagada klientidele rahulolu ja kindluse seoses pakutavaga. Meile on tähtsad kõik kliendid. Meie tugevuseks on kvaliteet, kiirus, põhjalikkus, tähtaegadest kinnipidamine, ladus koostöö ning asjatundlikud töötajad.

Meie põhimõte on olla paindlik ja professionaalne. Lähenedes iga kliendi soovidele individuaalselt, saavutame ladusa koostöö läbi maksimaalsed tulemused. Täidame õigeaegselt ja korrektselt kõik kokkulepped. Tagame meie valdusesse usaldatud kliendiinfo konfidentsiaalsuse, kandes selle eest hoolt kõigi mõistlike vahenditega.

Pakume klientidele ka lisa- ja hooajateenuseid, nagu nt akende pesu, ehitus- või remondijärgne suurpuhastus jne.

Meilt saate küsida pakkumise nii mõne üksiku kui ka kõikide haldus- ja hooldusteenuste osutamiseks.