Avariiteenus

Operatiivse infoedastusega on võimalik lokaliseerida tekkinud avariiolukorrad erinevates tehnosüsteemides. Avariiteenus kujutab endast esmalt teate vastuvõtmist ning fikseerimist. Avariiteate saabumisel registreeritakse teataja, kuupäev ja kellaaeg ning avarii sisu. Toimub väljaõit avariipaika ja avarii lokaliseerimine. Avariid dokumenteeritakse ja info arhiveeritakse. Vajadusel edastatakse vajalik teave kinnisvara omanikule (kontaktide olemasolul).

Avariiolukorra lokaliseerimine on avariiolukorda põhjustava teguri kõrvaldamine või peatamine (n vee- või küttesüsteemi sulgemine majas).

Avariiolukorra likvideerimine on olukorrale eelnenud seisundi taastamine. Avariide põhjuste likvideerimine ja normaalse olukorra taastamine käib tunnihinna või hinnakalkulatsioonide alusel. Töödele lisandub materjalide maksumus.