Heakorrateenus

Heakorrateenusega tagatakse hoonete korrashoid siseruumides ja väliterritooriumidel. Koristuse eesmärgiks on saavutada ettenähtud puhtuse tase. Koristamine sõltub väga paljudest erinevatest teguritest, mida peab iga juhtumi puhul eraldi arvesse võtma. Heakorrateenus sisaldab kõiki tegevusi, mis on vajalikud puhtuse tagamiseks kinnistul ja/või ruumides. Heakorrateenus jaotub sise- ja välikoristuseks ning eripuhastustöödeks.

Välikoristus:
Kinnistu koristamine lendprahist, okstest ja lehtedest
Kõniteede, parklate ja radade heakord (pühkimine/harjamine)
Talvel kõnniteede lumekoristus ja libedusetõrje
Muru niitmine/trimmerdamine
Prügiurnide tühjendamine
Lipu heiskamine

Sisekoristus:
Trepikodade koristus
Põrandate ja treppide kuiv- ja niiske puhastus
Seinte kohtpuhastus
Uste ja ukseklaaside kohtpuhastus
Tolmu pühkimine vabadelt pindadelt (aknalauad, postkastid, trepikäsipuud, liftid jne)

Eritööd:
Akende pesu
Prügi äravedu
Keldrite puhastamine
Trepikodade seinte ning põrandate süvapesu
Vihmaveerennide puhastus
Lumetõrje katustelt
Katuste puhastamine lehtedest, okstest ja lendprahist
Ehitusaegne ja -järgne koristus
Fassaadi pesemine (eemaldatakse grafitid, tolm, ilmastikukahjustused jm)

Heakorrateenuse hind sõltub teenuse sisust ning selle osutamise tihedusest, mahust ja kvaliteedist.