*Tehnilise konsultandi teenus

Reigo Rannu sai KredEx SA akrediteeringu korterelamute rekonstrueerimise tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks. Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi heakskiidetud koolitusmooduli alusel korraldatud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse  nõutaval tasemel ja sooritanud sellekohase  eksami ning vastab MKM-i määruses nimetatud tingimustele.