Kasulikud lingid

Seadused: Muud viited:
Asjaõigusseadus Eesti Hea raamatupidamistava
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus  Ehitisregister 
Ehitusseadus Ettevõtjaportaal
Elamuseadus E-äriregister
Elektrituruseadus Kinnisvaraportaal KV.EE
Jäätmeseadus KredEx SA
Kinnistusraamatuseadus Krediidiinfo
Korteriomandiseadus Kultuurimälestiste register
Korteriühistuseadus Maa-amet
Maa hindamise seadus Majandusprognoosid
Maakatastriseadus Maksuamet
Mittetulundusühingute seadus Maksuvõlglaste otsing
Perekonnaseadus Notarite Koda
Raamatupidamise seadus Riigi Teataja
Tarbijakaitseseadus Riiklik Teeregister
Tuleohutuse seadus Statistikaamet
Veeseadus
Võlaõigusseadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Pärsti valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskiri