Haldusteenus

Pakume haldusteenuseid nii kompleksselt kui eraldi, vastavalt klienti soovile ja vajadusele. Haldusteenus on objekti tegevjuhtimine ning selle administreerimine. Haldusteenust korraldab haldur, kes täidab kohustusi vastavalt korteriomanike üldkoosoleku otsustest.