*Õiguskantsler: suitsuanduri kontrollimiseks võib eluruumi siseneda

Õiguskantsleri hinnangul on suitsuanduri kontrollimiseks inimeste eluruumi sisenemine põhiseadusega kooskõlas, kuna tuleohutusnõuded on suunatud avaliku kindlustunde tagamisele.

Selgitustaotlusega selles küsimuses pöördus õiguskantsleri poole Eesti Maksumaksjate Liit, kes soovis teada, kas päästeameti tegevus on kooskõlas põhiseadusega, mille järgi kodu on puutumatu.

Kuna tegemist on avaliku korra kaitseks kehtestatud õigusnormidega, on tuleohutuse tagamise eesmärgil vajadusel lubatav ka põhiseaduses sätestatud kodu puutumatuse õiguse piiramine, leiab õiguskantsler.

Päästeametil on kehtivate õigusaktide järgi tuleohutuse tagamisel mitte ainult õigus, aga ka kohustus kontrollida inimeste kodudes suitsuandurite olemasolu ja korrasolekut. Sellist kontrolli ei saa juba oma olemuselt läbi viia eluruumidesse sisenemata.

Eluruumi sisenemisel peab päästeamet juhinduma korrakaitseseaduses sätestatud piirangutest. Sisenemisega kaasneva riive intensiivsust vähendab kindlasti asjaolu, et päästeametile ei ole tuleohutusalase järelevalve teostamisel antud õigust valduse läbivaatusele.

postimees.ee, 27.03.2016