*Rohkem kui pool Viljandlastest ei pea enam elektrinäitu teatama

Võrguettevõte Elektrilevi on tänaseks paigaldanud Viljandimaale 18 887 kaugloetavat elektriarvestit. Rohkem kui pooltel (57%) ehk 14 234-l Viljandimaa majapidamisel ja ettevõttel on arvesti tänaseks ka kauglugemisele üle viidud.

Kauglugemise programmijuhi Mait Rahi sõnul võib arvestite paigaldamise tempoga igati rahule jääda. „Võtmesõna on klientide vastutulelikkus ja mõistev suhtumine, mis on projekti graafikus püsimisele tublisti kaasa aidanud,” ütles Rahi ning lisas, et koduomanikud hindavad järjest kõrgemalt näiduteatamise kadumisega kaasnevat mugavust. Seda näitab päringute hulk klientidelt, kes soovivad teada, millal toimub arvestivahetus nende majapidamises.

Kliendid, kellele kaugloetavat arvestit veel paigaldatud ei ole, leiavad uue arvesti planeeritud paigaldamise või kauglugemisele üleviimise aja Elektrilevi e-teenindusest. Uute arvestite paigaldamine ja võrguettevõtte infosüsteemidega ühendamine ei toimu samaaegselt. Arvesti kauglugemisele üleviimisest annab Elektrilevi igale kliendile kirja teel eraldi teada.

Lisaks näiduteatamise kohustusest vabanemisele annavad kaugloetavad arvestid võimaluse oma igapäevasel elektritarbimisel tunnitäpsusega silma peal hoida ja sel viisil kulutusi juhtida. Tunnitäpsusega tarbimisandmeid saab Elektrilevi e-teeninduses jälgida nendes majapidamistes, kus on tänaseks arvesti kauglugemisele üle viidud ja sõlmitud elektrimüüjaga tunnipõhist arveldust võimaldav leping.

Lisaks tuletab Mait Rahi meelde, et kaugloetavat arvestit tuleb kogu aeg vooluvõrgus hoida. Nii teab võrguettevõtja, et arvesti on töökorras ja saab edastada info tarbitud elektrikoguste kohta. “Näiteks suvilast pikemaks ajaks lahkudes tuleb vool välja lülitada mitte enam peakaitsmest, vaid arvesti lülitist,” selgitas kauglugemise programmijuht Rahi. Nii saab tarbimiskohas voolu sulgeda, aga arvesti ise jääb vooluvõrguga ühendatuks.

Kokku paigaldatakse Viljandimaale 24 812 kaugloetavat arvestit. Tulenevalt võrgueeskirjast peavad Eestis kõik elektriarvestid toimima kaugloetavana hiljemalt 1. jaanuarist aastal 2017.

viljandi.ee, 17.12.2015