*Õiguskantsler: kõnnitee koristamise kohustus on põhiseaduspärane

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on maaomanike kohustus hoida maaga piirnevad kõnniteed puhtana põhiseaduspärane.

Kõnniteede puhastamise kohustust ei saa pidada ülemääraseks ja selle kehtestamine kinnistu omanikule on mõistlik, vastas Madise päringule. Jagatuna paljude kinnisasja omanike vahel ei ole see üldjuhul kellelegi liialt koormav ega kulukas, lisas ta.

Madis põhjendab oma hinnangut sellega, et põhiseadus lubab riigikogul kehtestada koormisi, mis on inimesele pandud mitterahalise iseloomuga kohustus. Mitterahalise iseloomuga kohustusteks rahu ajal on eelkõige teatud ühiskondlikud heakorratööd. Sellised koormised ei või olla ülemäärased, näiteks kujutada enda sisuliselt sundtööd või olla väga kulukad.

Riigikogu on ehitusseadustiku viidatud sättega kehtestanud, et linnas, alevis ja alevikus peab teega külgneva maatüki omanik korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuval kõnniteel koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Maatüki omanik võib selle koormise täita isiklikult, aga ei pruugi. Ta võib selle täitmise üle anda ka mõnele teisele isikule. Näiteks kortermajade puhul teevad sagedasti haldusettevõtjad või majahoidjad muude heakorratööde kõrval ka kõnniteede puhastamist.

Ka riigikohus on varasemalt analüüsinud heakorratööde koormise panemise põhiseaduslikkust, küll varasemalt kehtinud teeseaduse sätete valguses ja Tartu linna näitel. Selle analüüsi käigus ei pidanud kohus ülemääraseks kinnisasja omaniku kohustust puhastada kõnnitee.

city24.ee, 25.02.2017

*Viljandi jõulukuused kogutakse kokku

Aasta teisel laupäeval, 9. jaanuaril korraldavad Viljandi linnavalitsus ja AS Eesti Keskkonnateenused jõulukuuskede kogumise.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Inga Nõmmiku sõnul ei tohi jõulukuuske pärast pühadeaega visata segaolmejäätmete või pakendikonteineri kõrvale.

«Puid käideldakse jäätmejäämades eraldi ning see takistab tavapärast prügivedu,» lisas Nõmmik.

Jõulukuused korjatakse linnast kokku graafiku järgi. Linnavalitsus palub, et kõik kodanikud tooksid oma pühadekuuse just antud ajaks endale sobivasse kogumispunkti.

• Kella 9 – 09.45 Lembitu puiestee ja Jalaka tänava nurgal
• Kella 10 – 10.45 Suur-Kaare tänaval Kaare poe vastas olev parklas
• Kella 11 – 11.45 Kauge tänav 32 vastas olev parklas
• Kella 12 – 12.45 Maksimarketi parklas
• Kella 13 – 13.45 Reinu tee ja Vabriku tänava ristmiku juures
• Kella 14 – 14.45 Männimäe tee 27 ja 29 vahelisel teemaal
• Kella 15 – 15.45 Riia maantee 49 asuva Jaani lihapoe esises parklas.

sakala.ajaleht.ee, 4.01.2016

*Parima heakorraga ehitusplats on firmal OÜ Astlanda Ehitus

Tallinna Linnavalitsuse istungil kuulati ära informatsioon parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma väljaselgitamise hindamiskomisjoni 2014. aasta kontrollreidide tulemustest ja otsustati, et parima heakorraga ehitusplatsi eeskujuks oli OÜ Astlanda Ehitus poolt ehitatav Meeliku tn 21 korterelamud.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on parima ja korrektseima ehitusplatsi väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele ning seeläbi tagada linlaste ja linna külastavate turistide turvaline ja heakorrastatud elukeskkond.

2014. aastal hinnati ehitusobjekte kahekümne kolmel korral ning komisjon kontrollis ligi viiekümne kuue ehitusobjekti heakorda. Iga ülevaatuse lõppedes valis komisjon kontrollreidi parima ehitusplatsiga ehitusfirma. Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale juhiti kontrollreididel enim ehitajate tähelepanu juurdepääsuteede puhastamisvajadusele, ehitusmaterjalide ja olmeprahi korrektsele ladustamise vajadusele, haljastuse ja kõrghaljastuse säilitamisvajadusele, veokirataste pesemise ja koormakatete kasutamiskohustusele, materjalide ladustamise nõuetele ja platsidelt leviva tolmu ja mustuse piiramisele.

tallinn.ee, 17.12.2014